service-image
Nasza oferta

Onkologia

Dla pacjenta onkologicznego regularne, bezbolesne podawanie wlewów w trakcie leczenia jest niezwykle istotne. Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej zaleca, by każdy pacjent rozpoczynający leczenie miał założony port naczyniowy.

Nasza oferta obejmuje zarówno porty onkologiczne jak również rozwiązania pozwalające na utrzymanie tego dostępu jak najdłużej w niezmienionym stanie.