Konferencja będzie znakomitą okazją do poruszenia ważnych problemów dotyczących poprawy jakości opieki oraz wyników leczenia pacjentów z chorobami nerek, dializowanych i po przeszczepieniu nerki, jak również zacieśnienia wzajemnych kontaktów. Przygotowany ciekawy program pozwoli podzielić się nowościami i doświadczeniami, a udział najwybitniejszych polskich nefrologów gwarantuje wysoki poziom naukowy. Zachęcam i serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.

Termin: 5-7.09.2024
Miejsce: Kraków

Więcej informacji